نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

جامعه حسابداران رسمي ايران

نامه شماره ۲۰۹۰/۹۱/م مورخ ۱۳۹۱/۳/۲ سازمان حسابرسي به وزير اقتصاد و دارايي در خصوص واگذاري كار توسط سازمان حسابرسي

سازمان حسابرسی . جناب آقاي سيد شمس الدين حسيني وزير محترم امور اقتصاد و دارايي . احتراما ، همانگونه كه اطلاع داريد ، در اجراي استانداردهاي حسابرسي ، اين سازمان بايد…

حسابرسي را به مسلخ نبريم

حسابرسي بازرسي جست‌وجوگرانه مدارك حسابداري و ساير شواهد زيربناي تهيه صورت‌هاي مالي است. حسابرسان با جمع‌آوري و ارزيابي شواهد عيني مرتبط با ادعاها نسبت به صورت‌هاي مالي و اطلاعاتي…