مرور برچسب

جاماندگان بیمه بیکاری

جاماندگان بیمه بیکاری کرونا برای دریافت مقرری چه اقداماتی باید انجام دهند؟

پرداخت بیمه بیکاری کرونا از جمله تسهیلات دولت برای کمک به معیشت افراد بود که سه ماه متوالی پرداخت شد. جاماندگان این طرح و کسانی که بیکاری آنان در خردادماه نیز ادامه داشت برای ثبت…