نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ثبت شركت

نحوه ثبت تاسیس شرکت

 برخی از افراد به دنبال تأسیس «شرکت تجاری با معیارایجاد شخصیت حقوقی» هستند اما از چند وچون ثبت تاسیس شرکت خود و یا ایجاد تغییرات درآن اطلاعات کافی  ندارند.آن چه درپی می‌آید…

انواع شرکت ها و روش ثبت آنها

این نوشتار پیرامون ثبت شرکت های تجاری است؛ ‌ابتدا به معرفی مختصری از شرکت‌های تجاری هشت‌ گانه (سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی…