حسابان وب

مرور برچسب

توزیع مالیات و عوارض واحدهای خدماتی

بخشنامه ۲۳۰/۳۷۸۴۴ مورخ۱۴۰۰/۶/۳۱(مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی)

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی طی نامه شماره ۲۳۰/۳۷۸۴۴ /د مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ توسط معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ…

بخشنامه ۲۳۰/۱۰۲۳۶ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۸(توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی و جابجایی پرونده های مالیاتی)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه مرتبط به شماره  230/37844 مورخ1400/6/31(مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی) را اینجا ببینید. سازمان امورمالیاتی ، چگونگی توزیع…