نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

توزيع درآمد موسسات حسابرسي

حرفه حسابرسی نیازمند ادغام

رضا ابوالفتحی‌زاده - حسابرس در اواخر شهریور ماه ۱۴۰۱ و پس از بر‌گزاری مجمع‌عمومی سه سالانه و سالانه جامعه حسابداران رسمی ایران با حضور اندکی بیش از ۴۰‌درصد اعضای جامعه در مورخه…