نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تور مالیاتی

فرار از تور مالیات ممنوع

علی عسکری ایجاد احساس عدالت در مودیان را از عوامل مهم اعتمادسازی در آن‌ها می‌داند و معتقد است باید با اجرای کامل طرح تحول نظام مالیاتی، ایجاد شفافیت بیشتر در امور مالیاتی…