نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تورم 94

پیش‌بینی تورم سال ۹۴

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برای پیش‌بینی تورم چهار سناریو درنظر گرفته که نخستین سناریو «تداوم پارادایم سیاستی دولت یازدهم» است که براساس این سناریو نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در…