مرور برچسب

تناقض آتي به اوج رسيد

تناقض آتي به اوج رسيد

قيمت سكه باز هم همچون عادت هميشگي پس از چند روز كاهش، دوباره مسير افزايشي را طي كرد اين در حالي بود كه افزايش قيمت دلار يكي از پارامترهايي بود كه توانست روي تحركات مثبت بازار…