حسابان وب

مرور برچسب

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه

ضرورت حضور کارمندان با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه

ضرورت حضور کارمندان مربوطه از روز جمعه ۲۹/ ۵/ ۱۴۰۰ لغایت یکشنبه ۳۱/ ۵/ ۱۴۰۰ تا ساعت ۲۰ در محل کار خودبا توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و املاک اجاری…