حسابان وب

مرور برچسب

تمدید مهلت ارسال اطلاعات سال 91

بخشنامه ۱۰۴۲/۲۰۰مورخ ۹۲/۱/۳۱(تمدید مهلت ارسال اطلاعات سال ۹۱ (بهار, تابستان , پائیز , زمستان))

پیرو دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، به اطلاع می رساند با توجه به تغییرات بعمل آمده در نرم افزار و سامانه دریافت…