حسابان وب

مرور برچسب

تمديد مهلت ارائه الكترونيكي صورت معاملات

تمدید مهلت ارسال فهرست و خلاصه معاملات فصلی (خریدوفروش) تا تاریخ ۹۲/۰۳/۳۱

موديان گرامي،‌ در اجراي مصوبه جلسه مورخ 30/2/1392 شوراي معاونين سازمان امور مالياتي كشور، بدينوسيله اعلام مي‌نمايد با توجه به درخواستهاي مكرر موديان گرامي و همچنين برخي اصلاحات…