نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تقسیط مالیات

بخشنامه۲۰۰/۹۹/۹۲ مورخ ۹۹/۱۲/۱۱(افزایش مدت تقسیط حداکثر تا ۶۰ ماه/ تعویق یکساله اجرائیه ها)

مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص افزایش مدت تقسیط حداکثر تا ۶۰ ماه/ تعویق یکساله اجرائیه ها توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد.

بخشنامه ۱۳۵۵۴۸ مورخ ۹۹/۱۱/۱۲(افزایش مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه جدید در خصوص تقسیط یدهی را اینجا ببینید. مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای بنگاه‌های تولیدی غیردولتی به…