نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تقسیط مالیات 1395

بخشنامه ۱۳۵۵۴۸ مورخ ۹۹/۱۱/۱۲(افزایش مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه جدید در خصوص تقسیط یدهی را اینجا ببینید. مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای بنگاه‌های تولیدی غیردولتی به…