مرور برچسب

تقسيط و بخشودگي جرائم ماليات هاي مستقيم موديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده

دادنامه شماره ۱۳۷ مورخ ۹۶/۲/۲۶(ابطال حکم مقرر در بخشنامه شماره ۶۶/۹۳/۲۰۰- ۲۴/۶/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور )

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 66/93/200-24/6/1393 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

بخشنامه ۶۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۶/۲۴(نحوه تقسيط و بخشودگي جرائم موضوع مادتين ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص موديان…

توضیح سایت : برای این بخشنامه رای دیوان عدالت اداری صادر شده است لطفا اینجا  کلیک کنید. بنابه اختيار حاصل از مقررات مادتين 167 و 191 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و…