نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تقسيط ماليات مشاغل

ماليات موديان مشاغل تقسيط مي شود/ معافيت تاکسيرانان و وانت بارها از ماليات سال۹۲

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور از ارائه تسهيلات به مودياني که ماليات خود را به صورت الکترونيکي ارائه و پرداخت کنند خبرداد و گفت:ماليات موديان مشاغل تقسيط مي شود.