مرور برچسب

تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی

تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی به مدیران استانی تا پایان ۹۶

رئیس‌کل سازمان مالیاتی با تاکید بر اجرای طرح جامع مالیاتی تا پایان سال، در واکنش به انتقاد از دریافت مالیات در شرایط رکود اقتصادی گفت: اسناد صحیح فعالیت اقتصادی مبنای تشخیص درآمد…