نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تغییرات نرخ‌های بهره بر تورم

رابطه نرخ‌های سود با تورم

احمد یزدان پناه - استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) گرایش سمت و سوی حرکت "تورم" و "نرخ‌های بهره" حکایت از یک همسویی دارد. در "جعبه ابزار" بانک‌های مرکزی برای دستیابی به اهداف سیاست…