حسابان وب

مرور برچسب

تغيير سال مالي

دعوت به تغيير سال مالي

بر اساس ماده 155 قانون ماليات‌هاي مستقيم « سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود اما در مورد اشخاص حقوقي…