مرور برچسب

تغييرات جديد برای حسابداران

تغييرات جديد برای حسابداران: برقراری تعادل ميان كار و زندگی، ارتباط با مشتری و انعطاف‌پذيری

ویروس کرونا دنیای ما را به‌شدت متحول کرده است. از زندگی و کار گرفته تا مدارس و اجتماعات، تقریباً هیچ چيز مانند گذشته نیست. تمام صنایع آموخته‌اند که باید سازگار شوند تا بتوانند بقا…