حسابان وب

مرور برچسب

تعیین نرخ ارز

بانک مرکزی از قافله جا مانده؟

این روزها مساله اصلی فارغ از مناقشاتی که پیرامون فاجعه نوسانات اخیر نرخ ارز ، سکه و ظاهر شدن شکل وقیحی از ثروت‌اندوزی و فرصت‌طلبی دلالان در کشور، آن است که نباید در میان این…