حسابان وب

مرور برچسب

تعیین مالیات اصناف و کسبه سال 1400

اطلاعیـه مهم سازمان امور مالیاتی

در اجرای فرمایشات اخیر مقام ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در باب اعتماد ماموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و کسبه، بار دیگر موکدا به ادارات امور مالیاتی یادآور می‌شود در تعیین…