حسابان وب

مرور برچسب

تعیین حداقل مزد

یک گام جلوتر از تعیین حداقل مزد

تعیین حداقل دستمزد یکی از چالش‌های اقتصاد ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر بوده است. بیشترین ضربه از تورم جاری در ماه‌های اخیر را کارگرانی متحمل شده‌اند که سیگنال خشنودی و ناخشنودی…