مرور برچسب

تعیین حداقل مزد

یک گام جلوتر از تعیین حداقل مزد

تعیین حداقل دستمزد یکی از چالش‌های اقتصاد ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر بوده است. بیشترین ضربه از تورم جاری در ماه‌های اخیر را کارگرانی متحمل شده‌اند که سیگنال خشنودی و ناخشنودی…

حداقل دستمزد ۹۱ کارگران مشخص شد.

شورای عالی کار در نشست بعدازظهر امروز چهارشنبه خود حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار را با 18 درصد افزایش نسبت به سالجاری 389 هزار و 754 تومان تعیین و تصویب کرد.