حسابان وب

مرور برچسب

تعطیلی در روز جهانی کارگر

روز کارگر بر اساس قانون کار، روز تعطیل رسمی برای کارگران محسوب می شود

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۶۳ قانون کار گفت:روز کارگر بر اساس قانون کار، روز تعطیل رسمی برای کارگران محسوب می شود و کارفرمایان حق ندارند در این روز…