نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تضمین سود صندوق سرمایه گذاری بانک

صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها راهکاری برای دور زدن مصوبه نرخ سود

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها عملا به راهکاری برای جذب منابع بیشتر توسط بانک‌ها دور زدن مصوبه نرخ سود تبدیل شده است، گفت: خود بانک‌ها در این…