مرور برچسب

تصویر ابلاغیه ممنوعیت قرارداد زیر یکسال

کارگران امنیت شغلی ندارند.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران با انتقاد از اینکه وزارت کار سه جانبه گرایی ندارد گفت:اجرای ماده ۷قانون کار مهمترین دغدغه کارگران است. در صورتی که کارگران امنیت شغلی…