حسابان وب

مرور برچسب

تصويبنامه شماره:180589/ت47316هـ

تصويبنامه شماره:۱۸۰۵۸۹/ت۴۷۳۱۶هـ مورخ ۹۰/۹/۱۶(آئين نامه اجرايي بند(۱۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1390 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي،…