حسابان وب

مرور برچسب

تصويبنامه شماره:180589/ت47316هـ مورخ 90/9/16(آئين نامه اجرايي بند(119) قانون بودجه سال 1390 کل کشور)

متن ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰

قانون بودجه سال جاری که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  ۲ اردیبهشت ماه به تأیید شورای نگهبان رسید، در روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه…