نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تسویه بدهی های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه

تصویب نامه ۵۷۸۶۹/۵۱۷۹۱ مورخ ۹۹/۵/۱۲(نحوه تسویه بدهی‌های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه )

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۵ مرداد ۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و به استناد بند…