نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تسهيلات مرابحه

نرخ سود تسهيلات مرابحه دارندگان کارت اعتباري ميزان ۵ درصد تعیین شد.

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  طی بخشنامه ای پيرو «دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت و کارگران » افزایش نرخ سود دريافتي تسهيلات مرابحه از دارنده کارت به 5…