مرور برچسب

تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی

نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی تعیین شد.

تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی شود…