نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تسعیر ارز

نکته ای مهم از تسعیر ارز

تفاوت های تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی باید در اجرای مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶، به حساب اندوخته تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی…

بخشنامه ۹۹/۲۲۷۱۲۶ مورخ ۹۹/۷/۱۵ (مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در شبکه بانکی کشور)

توضیح سایت تازه های حسابداری: برای این بخشنامه ، دستورالعمل پیرو صادر شده است .جهت دریافت آن اینجا کلیک کنید. بخشنامه بانک مرکزی درخصوص مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی ها و…

بخشنامه ۹۸/۴۵۰۵۰۸ مورخ ۹۸/۱۲/۲۸ (نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي)

بخشنامه بانك مركزي در ارتباط با نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي صادر شد. الف)مبنای تسعير اقلام پولي دارایی ها و بدهی های ارزی برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ به…

تسعیر نرخ ارز چیست؟

از مسائل مهم در اقتصاد می‌توان به نحوه محاسبه نرخ تسعیر ارز اشاره کرد که اثر حاصل از تغییرات نرخ ارز در عملیات مالی به‌ وسیله سیستم حسابداری کشف و بررسی می‌شود.

بخشنامه نرخ تسعير ارز اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي در گزارشگري مالي ميان دوره اي

بخشنامه نرخ تسعير ارز اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي در گزارشگري مالي ميان دوره اي منتهي به شهريور ماه ١٣٩٨ جهت بانك هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك، موسسات…