مرور برچسب

تسعير اقلام پولي ارزي با نرخ ارز آزاد

چالش ارزي، استانداردهاي حسابداري، صورت‌هاي مالي و سازمان حسابرسي

همان‌گونه كه مي‌دانيم بازار ارزهاي خارجي و به خصوص دلار در طول ماه‌هاي گذشته با نوسانات و التهابات زيادي روبه‌رو شده و تحليل‌هاي بسياري در مورد دلايل آن مطرح است. برخي آن را ناشي…