نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تراز تجاری کشور 95

راز مثبت شدن تراز تجاری ۹۴

تراز تجاری کشور در سال 94، برای اولین بار پس از گذشت 37 سال مثبت شد. چرایی این امر و چگونگی حفظ این رویداد مثبت در سال جاری و سال‌های آینده محور اصلی گزارشی است که می‌خوانید.