حسابان وب

مرور برچسب

تراز تجاری کشور در سال 1394

راز مثبت شدن تراز تجاری ۹۴

تراز تجاری کشور در سال 94، برای اولین بار پس از گذشت 37 سال مثبت شد. چرایی این امر و چگونگی حفظ این رویداد مثبت در سال جاری و سال‌های آینده محور اصلی گزارشی است که می‌خوانید.