نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تدوین دستورالعمل نظارت بر شرکت های خدماتی و پیمانکاری

قانون پرداخت مزد شاغلان خدماتی تغییر کرد /جزئیات دستورالعمل جدید وزارت کار

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین دستورالعمل نظارت بر شرکت های خدماتی و پیمانکاری خبر داد و گفت: طبق مقررات جدید، پیمانکاران موظف هستند با تهیه طرح طبقه…