حسابان وب

مرور برچسب

تداوم فعالیت

تداوم فعالیت: فرض یا فرضی؟

شاید به باور همگانی جامعه حسابداری، درباره مفهوم فرض تداوم منبعي نداشته باشیم؛ اما آنچه از برخی شواهد، گفت‌وگو‌های فنی، برخی نوشته‌ها و با ناخرسندی حتی از استاندارد‌های حسابرسی…

استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰ بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری

هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم در ارتباط ‌با مسئوليتهاي حرفه‌اي حسابرس و شكل و محتواي گزارش وي در مواردي ‌است كه بررسي اجمالي اطلاعات مالي…