نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تخلف

کارشناسان، اثر اختلاس بر صورت‌های مالی بانک صادرات را بررسی کردند

کارشناسان حسابداری و حسابرسی معتقدند براساس استاندارد‌ها و قوانین حسابرسی، بانک صادرات قطعا باید تاثیر این اختلاس را درصورت‌های مالی خود افشا کند. به گزارش همشهری، با گذشت نزدیک…