نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تحمیل 19 هزار میلیارد تومان هزینه در بودجه/انتقاد از تعرض به قوانین دائمی

تحمیل ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه در بودجه/انتقاد از تعرض به قوانین دائمی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از تحمیل 19 هزار میلیارد تومان هزینه قطعی در لایحه بودجه توسط نمایندگان خبرداد که در مقابل آن منابع محتمل تعریف شده است.