حسابان وب

مرور برچسب

تجدیدنظر بانک مرکزی

تجدیدنظر بانک مرکزی بانک‌‌ها را از زیان‌ چند هزار میلیارد تومانی نجات داد

با حذف برخی اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی در صورت‌های مالی سال ۹۴ بانک‌های ملت و تجارت، زیان ۱۸۴۴ میلیارد تومانی بانک ملت به سود بیش از ۳۸ میلیارد تومانی و زیان ۳۰۰۷ میلیارد تومانی…