نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تبعات تغيير نرخ سود بانكي

تبعات تغيير نرخ سود بانكي

تعيين نرخ سود بانكي در شرايط كنوني منجر به بروز پارادوكسي براي اقتصاد كشور شده است. در حالي كه در كشور هاي با اقتصاد با ثبات نرخ سود بانكي همراه با نرخ تورم افزايش مي يابد در…