حسابان وب

مرور برچسب

تبصره ١ ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده

اظهارنظر در خصوص مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست

 اظهارنظر سازمان اموزمالیاتی در خصوص تبصره ١ ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت محیط زیست را رعایت نمی‌کنند بدین شرح…