نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تاملی در تغییر واحد پول

تاثیر حذف صفر بر بازارهای مالی

به دنبال طرح مصوبه اخیر هیات‌دولت مبنی بر تغییر واحد پول از ریال به تومان برخی نگرانی‌ها از ایجاد تورم و بروز اختلال در سیستم‌های مالی در بازارهای بانک، بیمه و بورس ایجاد شده…

تاملی در تغییر واحد پول

دکتر یدالله اثنی عشری هیات‌وزیران طی جلسه 17 آذرماه و در رسیدگی به پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی، اولین ماده آن را دستخوش تغییر قرار داد و واحد پول کشور را از ریال به تومان تغییر…