حسابان وب

مرور برچسب

تاسیس بانک اصناف

فروش سهام بانک اصناف

فروش سهام بانک اصناف به زودی آغاز می‌شود و بالاخره بعد از 5 سال که از طرح موضوع تاسیس اين بانک می‌گذرد، مجموع اصناف کشور می‌توانند از طریق شماره حسابی که بانک مرکزی اعلام می‌کند،…