حسابان وب

مرور برچسب

بیمه

کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات

به موجب بخشنامه مالیاتی مورخ ۱۴/ ۵/ ۱۳۹۸ چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی…

راه اندازی سامانه بیمه بیکاری

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی گفت: سامانه بیمه بیکاری از اردیبهشت سال گذشته به تدریج در ۱۰ استان پایلوت شده است و در حال حاضر ۲۰۳ هزار و ۸۰۰ نفر حقوق بیمه بیکاری…