مرور برچسب

بیمه

راه اندازی سامانه بیمه بیکاری

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی گفت: سامانه بیمه بیکاری از اردیبهشت سال گذشته به تدریج در ۱۰ استان پایلوت شده است و در حال حاضر ۲۰۳ هزار و ۸۰۰ نفر حقوق بیمه بیکاری…