نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

برخی ازبندهای بخشنامه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاح شد

باتوجه به  اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی توسط مجلس شورای اسلامی ، برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران…