نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بيمه سربازي

چگونگی خرید بیمه سربازی و جبهه

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بابیان جزییات خرید بیمه خدمت سربازی و حضور در جبهه گفت: تاکنون ۱۱۰هزار متقاضی خرید بیمه سربازی به شعب تامین اجتماعی مراجعه کرده‌اند.

رأي شماره ۱۱۳۰ ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۷۹۷۲/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ سازمان تامين اجتماعي

شماره هـ/86/255                                                     29/2/1387 تاريخ: 2/10/1386 شماره دادنامه: 1130 کلاسه پرونده: 86/255 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت…