نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بيمه بيكاري

بیمه بیکاری و شرایط دریافت آن

جوامع کنونی با توجه با نوسانات زیاد اقتصادی، امکان از دست دادن اجباری شغل بیشتر می‌شود و در این شرایط بسیاری از افراد توانایی تامین زندگی را نخواهند داشت، بیمه بیکاری برای حمایت…

جزئیات مقرری بیمه‌ بیکاری

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری کوتاه است، زیرا پرداخت مقرری فقط برای جبران قطع موقت دستمزد به بیمه‌شده بیکار تعلق می‌گیرد که البته در ایران این مدت به ۵۰ ماه می‌رسد.

سوالات رايج بيمه بيكاري

به تازگي بيكار شده ام ، چه كار بايد بكنم؟ ج) بيمه شده اي كه كار خود را به صورت غيرارادي از دست مي دهد، براي دريافت مقرري بيمه بيكاري، بايد حداكثر ظرف مدت 30 روز از تاريخ بيكاري…