نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بيمه اعضا هیات مدیره شخصیت حقوقی

بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۰۱۵۳مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱(نحوه شمول و بیمه پردازی کارفرمایان)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه جدید بیمه کارفرمایان صادر شد. لطفا اینجا کلیک کنید. پیرو بخشنامه ۹ مشترك فني ودرآمد در خصوص بيمه كارفرمايان صنفي(اشخاص حقيقي)و مديران…

بخشنامه ۹مشترك فني ودرآمد(بيمه كارفرمايان صنفي(اشخاص حقيقي)و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه 1000/1400/10153مورخ 1400/10/1(نحوه شمول و بیمه پردازی کارفرمایان)  را اینجا ببینید. در اجراي تبصره 5 الحاقي به ماده 4 قانون تأمين…

تصويب نامه ۲۱۶۴۴۹/ت۴۱۲۹۷ك مورخ ۸۸/۱۱/۴(آيين‌نامه اجرايي تبصره (۵) الحاقي به ماده (۴) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب۱۳۸۷)

 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 13811/ص/87 مورخ 12/8/1387 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد تبصره (5) الحاقي به…