نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بودجه

دوسوم بودجه در جعبه دربسته!

درحال‌حاضر میزان کسری بودجه واقعی دولت برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران مشخص نیست. درواقع هرساله گفته می‌شود که بودجه بدون کسری تدوین شده است. این در حالی است که ما کسری بودجه…

تاثیر بودجه بر محیط کسب‌و‌کار

تاثیر بودجه دولت بر محیط کسب‌و‌کار همواره از دغدغه‌هایی بوده که از دید قانون‌گذاران دور نمانده و این در شرایطی است که براساس مطالعات صورت گرفته، بودجه به عنوان کانال اصلی تزریق…

بودجه و مالیات

اخیرا دولت لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم را در 43 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی كرده و درصدد است قانون مالیات‌های مستقیم سال 80 را اصلاح كند.

ناگفته هایی از بودجه ۹۱ – (۲)

رشد 1523 درصدی مجموع اعتبارات عمرانی مجلس با نگاهی به قوانین بودجه، دیده می‌شود که مجموع اعتبارات عمرانی مجلس در سال 1384، 12 میلیارد تومان، در سال 1390، 168 میلیارد تومان و در…

ناگفته هایی از بودجه ۹۱ – (۱)

مجلس در بودجه 91، هزاران میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرد . اصل 52 قانون اساسی، با تأکید بر تهیه بودجه به وسیله دولت بر رسیدگی و تصویب به وسیله مجلس تصریح کرده، مجلس…

استاندارد حسابداري‌ بخش عمومی شماره‌ ۲ : نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای در صورتهای مالی

. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد پیش‌نویس استاندارد ”نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای در صورتهای مالی“ را تدوین کرده است.…

قانون محاسبات عمومی کشور

فصل اول- كليات ماده 1 – بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه…