حسابان وب

مرور برچسب

بودجه 91

ناگفته هایی از بودجه ۹۱ – (۲)

رشد 1523 درصدی مجموع اعتبارات عمرانی مجلس با نگاهی به قوانین بودجه، دیده می‌شود که مجموع اعتبارات عمرانی مجلس در سال 1384، 12 میلیارد تومان، در سال 1390، 168 میلیارد تومان و در…

ناگفته هایی از بودجه ۹۱ – (۱)

مجلس در بودجه 91، هزاران میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرد . اصل 52 قانون اساسی، با تأکید بر تهیه بودجه به وسیله دولت بر رسیدگی و تصویب به وسیله مجلس تصریح کرده، مجلس…